Gestió Patrimonial

Administrem el patrimoni immobiliari dels nostres clients amb rigor, transparència i professionalitat.

 

 

Gestió integral de patrimonis immobiliaris

 

·Recerca i selecció de llogaters.

·Redacció dels contractes d’arrendament, atenent els venciments i les renovacions.

·Registre de contractes, constitució i dipòsit de fiances.

·Emissió i cobrament de rebuts de lloguer i reclamació d’impagats.

·Gestió i liquidació d’impostos: IRPF i IVA.

·Gestió administrativa i de tresoreria.

·Elaboració i seguiment de pressupostos anuals.

·Obres de manteniment, conservació i millora de les finques.

·Rehabilitació d’edificis.

·Obtenció de cèdul.les d’habitabilitat i de certificats d’eficiència energètica.

·Assessorament en inversions immobiliaries.

Cases unifamiliars en filera a Sant Hipòlit de Voltregà a partir de 228.000€.

lloguer de despatxos, sales per a reunions i aules de formació al centre de Vic

Disseny, construcció i manteniment de xarxes de fibra òptica

Connecteu-vos amb el món a alta velocitat