Gestió empreses

Serveis d’administració, comptabilitat i de tresoreria per a professionals i PIMEs

 

 

Administració d’empreses i negocis:

 

·Serveis comptables i gestió administrativa.

·Gestió de tresoreria, control dels moviments bancaris i previsions de cobraments i pagaments.

·Elaboració del pressupost anual i seguiment trimestral, analitzant les possibles desviacions.

·Manteniment dels llibres oficials, comptes anuals i informes de gestió.

·Facturació i reclamació d’impagats.

·Suport a la creació d’empreses i posada en marxa de societats.

 

 

 

Més de vint-i-cinc anys dirigint i administrant empreses de serveis i societats patrimonials

 

 

“En el mercat no sobreviuen les empreses més grans, ni les més fortes, sinó les que responen millor al canvi.”

 

Cases unifamiliars en filera a Sant Hipòlit de Voltregà a partir de 228.000€.

lloguer de despatxos, sales per a reunions i aules de formació al centre de Vic

Disseny, construcció i manteniment de xarxes de fibra òptica

Connecteu-vos amb el món a alta velocitat